Všeobecná dermatológia

Všeobecná dermatológia

Účelom všeobecnej dermatologickej konzultácie je skúmanie symptómov pokožky, ich rozpoznanie, analýza príčin a vzájomných súvislostí chorôb na pozadí. Kožné symptómy môžu byť zapríčinené infekciou, alergiou alebo konštitúciou pacienta, môže ich zapríčiniť stres, zápalová choroba, prehnané slnenie, nesprávna životospráva alebo zmena stavu imunitného systému organizmu, atď.

Bőrgyógyászat

Kožné symptómy môžu súvisieť s internými, imunologickými, reumatologickými, alergologickými alebo onkologickými chorobami – zmeny na pokožke sa často objavujú ako príznaky týchto chorôb. Dermatológia je rozsiahla veda, preto pre diagnostiku kožných chorôb treba mať nielen vzdelaných odborných lekárov, ale aj rozsiahle skúsenosti a spoluprácu pacienta.

  

Klinikánk 2020. májusában bevezetett “Covid-19 járványügyi protokoll”-ját fenntartjuk, de a helyszíni kötelező tesztelést 2022.májusától felfüggesztettük. Klinikánk higiénikus szakembert alkalmaz a protokoll felülvizsgálata és az újabb intézkedések bevezetése céljából. Kérjük a biztonsági protokoll maradéktalan betartását, pácienseink és munkatársaink védelmében.