Konzultácia Anti-aging

Konzultácia Anti-aging

Starnutie kože závisí od genetických činiteľov, od miery slnenia a využívania solárií, od iných environmentálnych faktorov a stravovacích zvyklostí – je u každého iné. Účelom konzultácie anti-aging je analýza symptómov súvisiacich so starnutím kože: prieskum pigmentových škvŕn, rozšírených ciev, jemnejších a hlbších vrások, ako aj jaziev; okrem toho prístrojové meranie fyzikálnych parametrov kože (miera hydratácie, flexibilita, tvorba masti). „Reliéfna kožná mapa“ vytvorená pomocou 3D kamery poskytuje možnosť trojrozmerného plánovania ošetrenia. Trojrozmerné modelovanie a merania za pomoci prístrojov sú hodnotným doplnením osobnej konzultácie a poradenstva v oblasti ošetrovania pokožky.

anti_aging

Po prieskume stavu pokožky nasleduje konzultácia týkajúca sa ošetrení. Náš dermatológ uvedie detailné informácie o spôsobe ošetrení, ktoré navrhuje, rozdiely medzi nimi a pomáha posúdiť klady a zápory.

vectra-h1-capture

Klinikánk 2020. májusában bevezetett “Covid-19 járványügyi protokoll”-ját fenntartjuk, de a helyszíni kötelező tesztelést 2022.májusától felfüggesztettük. Klinikánk higiénikus szakembert alkalmaz a protokoll felülvizsgálata és az újabb intézkedések bevezetése céljából. Kérjük a biztonsági protokoll maradéktalan betartását, pácienseink és munkatársaink védelmében.