Chirurgická konzultácia

Chirurgická konzultácia

Pomocou jednotky jednodňovej chirurgie vytvorenej na našej klinike môžeme vykonávať aj minimálne invazívne zákroky a celú škálu klasických zákrokov plastickej chirurgie. Naši chirurgovia plastickej a cievnej chirurgie majú za sebou tisícky operácii, žiadosti o operácie riešia istou rukou a s veľkou praxou. Či už je reč o populárnych alebo menej častých zákrokoch, o skrášlení alebo obnove estetickej úrovne prsníkov (augmentácia, korekcia, zmenšenie prsníkov a bradaviek), tvarovanie ušníc alebo pyskov ohanbia, na našich konzultáciách plastickej chirurgie dostanete odpoveď na všetky otázky.

Pri kontrole cievnym chirurgom sa vykonáva ultrazvukové vyšetrenie kŕčových žíl dolných končatín, zmapovanie nebezpečných zón a poskytnutie detailných informácií o možnostiach liečby a spôsobe prevencie ďalšieho zhoršovania stavu.

Plastickí, resp. cievni chirurgovia sa zapájajú aj do plánovania a realizácie chirurgického riešenia problémov identifikovaných v rámci všeobecnej dermatologickej konzultácie, resp. konzultácie anti-aging, ak riešenie problému estetického charakteru prekračuje možnosti ošetrenia dermatologickým laserom. Preto (vďaka ideálnej spolupráci našich odborných lekárov) ponúkame na našej klinike možnosť ošetrenia všetkými troma profesiami, čo je ojedinelý jav na území Maďarska.

 

Klinikánk 2020. májusában bevezetett “Covid-19 járványügyi protokoll”-ját fenntartjuk, de a helyszíni kötelező tesztelést 2022.májusától felfüggesztettük. Klinikánk higiénikus szakembert alkalmaz a protokoll felülvizsgálata és az újabb intézkedések bevezetése céljából. Kérjük a biztonsági protokoll maradéktalan betartását, pácienseink és munkatársaink védelmében.